• servizos sarela 795x180

Noticias

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade

A Xunta de Galicia abriu o prazo para solicitar algunha das 150 prazas que oferta nos campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade. Hai ata o 2 de maio para presentar as solicitudes e a documentación. Este programa da Consellaría de Política Social permite gozar durante 10 días dunha estadía nun espazo lúdico, humano, integrador, formativo e seguro.

 

Neste enlace da  web da Consellaría de Política Social  está toda a información e impresos.

 

Persoas destinatarias

As que teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade, unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos e presenten calquera tipo de limitación e / ou necesidade especial.

 

Destinos, actividades, datas, idades e prezos

Requisitos

 • Ter recoñecida unha discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%.
 • Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos. Ter cumprida a idade mínima establecida ao inicio da quenda e non superar a máxima á súa finalización.
 • Estar empadroados nalgún concello de Galicia.
 • Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da actividade.
 • Ter unha capacidade mínima de comunicación e de participación nas actividades que se van desenvolver.
 • Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que solicita.

 

Servizos ofertados

 • Aloxamento en albergue,residencia ou apartamento, segundo o destino solicitado.
 • Manutención en réxime de pensión completa.
 • Programa de actividades de animación sociocultural.
 • Material necesario para a actividade.
 • Equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural, actividades de tempo libre e náuticas.
 • Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.

 

Modelo de solicitude e de informe médico

A solicitude e o informe médico formalizarase nos impresos oficiais e terán que estar asinados polos pais/nais ou titores das persoas con discapacidade e polo persoal médico, segundo corresponda. 

A solicitude e o informe médico formalizarase nos impresos oficiais e terán que estar asinados polos pais/nais ou titores das persoas con discapacidade e polo persoal médico, segundo corresponda.

 

- Podes descargar o impreso de solicitude neste enlace:  IMPRESO DE SOLICITUDE 

- Podes descargar impreso de informe médico neste enlace:  IMPRESO DE INFORME MÉDICO

 

Prazo e lugares de presentación de solicitudes ata o día 2 de maio

As solicitudes, acompañadas da documentación requirida, presentaranse por calquera dos medios establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e dirixiranse á:

 

Consellería de Política Social.

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Edificio administrativo San Caetano, s/n. 

15781 Santiago de Compostela.

 

Custo da praza e bonificación

 • As persoas participantes deberán ingresar a cantidade establecida, nos termos que se lle indiquen ao notificarlle a concesión da praza.
 • Ese importe pódese reducir nun 50% se a persoa ten o título de familia numerosa e nun 25 % se ten o carné xove. Estes descontos non serán acumulables en ningún caso.
 • No caso de acollerse a algunha destas dúas condicións terase que acompañar coa solicitude o documento acreditativo (fotocopia do título de familia numerosa ou do carné xove, segundo proceda).

 

Información:

 • Para información xeral pódense dirixir ao número  900 333 666 do Teléfono Social de forma gratuíta.
 • Aos servizos de Xuventude e Voluntariado das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social.
 • Aos servizos sociais comunitarios dos concellos.
 • Aos servizos sociais dos centros sanitarios.
 • Para información sobre a xestión do programa, remisión de documentación, valoración de solicitudes e adxudicación de prazas ao Servizo de Prevención da Dependencia, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, teléfonos: 981 547 437, 981 544 640, autonomiapersoal.sxps@xunta.es

 

 

Categorías: Discapacidade

USO DE COOKIES

Utilizamos cookies propios e de terceiros para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, asi como para mostrarlle no noso website, ou nos de terceiros, publicidade baseada na análise dos seus hábitos de navegación. Se continúa a navegar, consideramos que acepta o seu uso.
Pode obter mais información na nosa Política de Cookies.