• Asociacion-Dano-Cerebral-Compostela-Sarela

Decálogo reivindicativo

DECÁLOGO REIVINDICATIVO de sarela

O decálogo reivindicativo de Sarela recolle as principais reclamacións que sentan as bases do seu nacemento e vida como asociación, así como a folla de ruta a seguir para acadar un maior benestar para as persoas con dano cerebral adquirido e as súas familias.


1. O dano cerebral adquirido (DCA) constitúe unha realidade social e sanitaria de magnitude crecente e gravidade extraordinaria. É obrigación das institucións públicas previr o seu crecemento e dispor recursos sanitarios e sociais proporcionais á grave dimensión que xa alcanza a coñecida como "epidemia silenciosa".


2. As secuelas que provoca o dano cerebral xeran necesidades de resposta sanitaria moi complexas. É fundamental a coordinación eficaz das actuacións asistenciais e rehabilitadoras das especialidades sanitarias implicadas. Urxe a creación de Unidades de Dano Cerebral en cada área sanitaria, nas que se integren funcionalmente especialistas de Neurocirurxía, Neuroloxía, Psiquiatría, Psicoloxía Clínica-Neuropsicoloxía, Rehabilitación, Logopedia, Terapia Ocupacional, Traballo Social e Enfermería Especializada.


3. O dano cerebral adquirido, ademais de producir un grave efecto na persoa que o sofre, ten importantes repercusións no seu grupo familiar. É unha necesidade imperiosa a acollida, a información adecuada e sostida e o apoio psicolóxico á familia nos hospitais desde o mesmo momento do ingreso. Urxe, en cumprimento das leis existentes, a designación en cada caso dun responsable clínico que sexa o interlocutor estable e accesible da familia no hospital.


4. A rápida resposta sanitaria perante o accidente cerebrovascular ou a lesión cerebral é condición non só para salvar a vida e/ou reducir os danos senón tamén para mellorar o prognóstico do Proceso de Rehabilitación dunhas persoas gravemente ameazadas na súa autonomía persoal. Debe darse, en canto o permita a condición médica do paciente, atención sanitaria rehabilitadora na intensidade adecuada e integrando as diferentes especialidades sanitarias antes citadas.


5. As necesidades de asistencia e de rehabilitación sanitaria da persoa que sufriu dano cerebral adquirido, como consecuencia da súa complexidade e gravidade, son na maior parte dos casos temporalmente prolongadas. Debe proporcionarse a estas persoas o acceso ás prestacións sanitarias de rehabilitación no marco das Institucións Sanitarias Públicas ás que por lei teñen dereito, tanto en canto á súa diversidade (Medicamento, Rehabilitación, Fisioterapia, Logopedia, Neuropsicoloxía, Terapia Ocupacional) como no referido á súa duración; máxime se temos en conta que, canto máis se perdeu, máis valioso é o que se recupere, por moi pequeno que pareza aos ollos de quen é plenamente funcional. A finalización da actuación de Rehabilitación Sanitaria só debe producirse cando os déficits se atopen razoablemente estabilizados.


6. O dano cerebral adquirido é xerador, con frecuencia, de discapacidades permanentes nas persoas que o teñen. Estas requiren necesidades especiais de apoio e a miúdo o seu estado leva implicacións legais. As Institucións Públicas con responsabilidade nas políticas sociais, atendendo a esta dimensión social do dano cerebral adquirido, deben modificar a situación actual de alarmante carencia de medios neste ámbito e intensificar as accións para a creación e dotación de Centros de Día e outros recursos sociais de apoio a estas persoas e ás súas familias para así reducir o efecto adverso que o dano cerebral produciu nas súas vidas. É de especial importancia actualmente o desenvolvemento de recursos de atención e coidado, incluídos os residenciais, para as persoas en estado de coma persistente.


7.  A autonomía das persoas que teñen dano cerebral adquirido vese case sempre nun maior ou menor grao reducida. É fundamental para o sostemento e desenvolvemento das súas capacidades que se lles proporcione, por parte das Institucións Públicas, o acceso a recursos e apoios adecuados ás súas necesidades e posibilidades, salientando vivenda adaptada e protexida, transporte e acceso á participación nas actividades sociais.


8.  As discapacidades provocadas polo dano cerebral adquirido acompáñanse a miúdo da preservación doutras competencias persoais que permitirían ás persoas con DCA a continuación do seu desenvolvemento educativo formal e/ou o desempeño de actividade laboral produtiva. Sendo o traballo un dos instrumentos fundamentais para a integración social, deben desenvolverse alternativas laborais protexidas e/ou adaptadas para as persoas con dano cerebral adquirido. Á súa vez, e de forma acorde coas súas capacidades, débense facilitar os medios de apoio necesarios para posibilitar o seu acceso a todos os niveis do Sistema Educativo.


9.  As persoas con dano cerebral adquirido e as súas familias corren máis risco, co paso do tempo, de illamento e marxinación social. As asociacións formadas por persoas con dano cerebral e familiares constitúen un instrumento de enorme valor para corrixir esa tendencia e defender os seus dereitos. A importancia da súa acción debe reflectirse nun maior apoio ás mesmas por parte a Sociedade e as súas Organizacións e Institucións.


10. A sociedade tende a ocultarse a si mesma as realidades que teme e a promover ideais de perfección e éxito persoal inalcanzables para a maioría. As persoas con discapacidades reclaman coa súa existencia a promoción de valores humanizadores (solidariedade, tolerancia, equidade, xustiza...) que nos benefician a todas e todos. É imprescindible, para a construción dunha sociedade máis humana, a súa presenza pública e a súa participación social.


  • Decálogo reivindicativo de Sarela
  • O decálogo reivindicativo de Sarela recolle as principais reclamacións que sentan as bases do seu nacemento e vida como asociación, así como a folla de ruta a seguir para acadar un maior benestar para as persoas con dano cerebral adquirido e as súas familias.

  • Baixar ficheiro

USO DE COOKIES

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, así como mostrarle, desde nuestro sitio web o los de terceros, publicidad basada en el análisis de sus hábitos de navegación. Si pulsa en aceptar, consideramos que admite su uso.
Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies.

Aceptar todas Configurar Cookies Más información