• servizos sarela 795x180

Noticias

Aberto o prazo para solicitar as axudas de “bonotaxi” do Concello de Santiago

Aberto o prazo para solicitar as axudas de “bonotaxi” do Concello de Santiago

O Boletín Oficial da Provincia da Coruña publicou o pasado 28 de xuño  a convocatoria do Concello de Santiago para solicitar as axudas que teñen por obxectivo facilitar o desenvolvemento da vida diaria, incidindo no principio de igualdade de dereitos, fomentar a autonomía e o desenvolvemento das capacidades persoais e favorecer a convivencia comunitaria.

 

Toda a información e impresos de solicitude está no seguinte enlace da sección de anuncios da web do Concello de Santiago: http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/anuncios.php?lg=gal#3710

 

Resumidamente, os requisitos principais das persoas solicitantes son:

 

a) Estaren empadroadas no ámbito territorial do termo municipal de Santiago de Compostela e permanecer de alta no Padrón Municipal mentres perciban a axuda.

 

b) Teren recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade, cun grao igual ou superior ao 33 % e mobilidade reducida que impida ou dificulte gravemente o emprego de transportes públicos colectivos. Esta circunstancia debe estar acreditada no certificado oficial ou na tarxeta acreditativa do grao de discapacidade emitidos ambos documentos polo Equipo de Valoración e Orientación (EVO) dependente da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. 

 

Tamén poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas con 65 anos ou mais, ou aquelas que teñan recoñecida legalmente unha discapacidade, sempre e cando en ambos supostos acrediten residir en zona rural, de acordo ao que se faga constar na solicitude e que se poida constatar a través do Padrón Municipal.

 

c) Non dispor duns ingresos persoais superiores ao 300 % do IPREM vixente anual.

Os ingresos calcularanse tendo en conta a totalidade dos rendementos derivados de:

• Rendementos do traballo.

• Rendementos do capital mobiliario e inmobiliario.

• Rendementos das actividades económicas.

• Outros rendementos que consten na declaración.

 

d) Que a persoa solicitante desta axuda careza de vehículo adaptado. Poderase eximir deste requisito aquelas que, por causas debidamente xustificadas, calquera circunstancia lle impida a súa utilización.

 

e) Non ser beneficiario do Transporte Adaptado 065 da Xunta de Galicia para esa mesma finalidade. Poderá solicitarse estas axudas cando non exista dispoñibilidade de desprazamento por este servizo e sexa acreditado pola persoa solicitante.

 

Categorías: Discapacidade
Tags: Concello

USO DE COOKIES

Utilizamos cookies propios e de terceiros para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, asi como para mostrarlle no noso website, ou nos de terceiros, publicidade baseada na análise dos seus hábitos de navegación. Se continúa a navegar, consideramos que acepta o seu uso.
Pode obter mais información na nosa Política de Cookies.